Nadzorni odbor ŽRK Bjelovar

Članovi Nadzornog odbora Ženskog rukometnog kluba Bjelovar

Igor Prka
Željko Tolić
Mladen Jambrešić

Ustroj kluba

Članovi Izvršnog odbora Ženskog rukometnog kluba Bjelovar

Lige

1. 2. i 3. Hrvatska rukometna liga Sjever