Stručni stožer ŽRK Bjelovar

Članovi Stručnog stožera Ženskog rukometnog kluba Bjelovar

 

Hrvoje Cikoja

Mihovil Mateković

Dario Obran

Ivor Vidaković

Marija Borković
 

Ustroj kluba

Članovi Izvršnog odbora Ženskog rukometnog kluba Bjelovar

Lige

1. 2. i 3. Hrvatska rukometna liga Sjever