Stručni stožer ŽRK Bjelovar

Članovi Stručnog stožera Ženskog rukometnog kluba Bjelovar

 

Hrvoje Cikoja

Saša Aušperger

Ivor Vidaković

Marija Borković

Ana Čagalj

Juraj Segin

Željko Vidaković
 

Ustroj kluba

Članovi Izvršnog odbora Ženskog rukometnog kluba Bjelovar

Lige

1. 2. i 3. Hrvatska rukometna liga Sjever